NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Q: Przy parafii prowadzimy świetlicę dla dzieci i młodzieży i chcemy odtwarzać bajki na dużym ekranie. Czy musimy wykupić licencję?

A: Tak. Licencji potrzebuje każdy kto publicznie odtwarza filmy z nośników wideo przeznaczonych do użytku domowego. Parafie nie są objęte żadnym wyłączeniem dotyczącym publicznego odtworzenia utworu przewidzianym w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Q: Odtwarzamy w salce parafialnej wyłącznie oryginalne płyty DVD zakupione z legalnego źródła. Czy potrzebujemy licencji skoro już ponieśliśmy koszt zakupu płyty?

A: Tak. Nośniki video takie jak DVD, Blu-Ray, kasety VHS czy serwisy VOD są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (informują o tym ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach i te pojawiające się przed nagraniami). Nawet pojedyncze wyświetlenie filmu w kościele, w świetlicy, w domu opieki czy w sali parafialnej lub wszędzie indziej poza domem jest w polskim prawie zakwalifikowane jako pokaz publiczny i wymaga odpowiedniej licencji.

Q: Organizujemy dla parafian bezpłatne pokazy filmowe. Poza zwyczajową zbiórką na tacę nie pobieramy żadnych opłat. Czy takie pokazy również wymagają licencji?

A: Tak. Licencja jest wymagana dla wszystkich pokazów publicznych, bez względu na to, dla jakiej widowni się odbywają, ani czy pobiera się opłaty za bilety czy nie.

Q: Korzystamy z telewizji kablowej/satelitarnej i opłacamy abonament. Czy potrzebujemy licencji na publiczne odtwarzanie?

A: Tak. Regulaminy świadczenia usług dostawców telewizji kablowej i umowy abonenckie, uprawniają do korzystania wyłącznie w ramach użytku własnego oraz w lokalu, który ze względu na swój charakter nie jest dostępny dla większej - nieograniczonej czy ograniczonej - grupy osób. Publiczne odtwarzanie filmów i programów nadawanych w telewizji bez licencji stanowi również naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że odtwarzający udowodni, że może prowadzić taką działalność zgodnie z prawem.

Q: Ile kosztuje licencja MPLC?

A: Cennik dla parafii jest dołączony do Formularza Zgłoszeniowego, który znajdziesz tutaj . W nietypowych przypadkach przygotowujemy indywidualne wyceny w oparciu o wielkość publiczności i częstotliwość pokazów.

Q: Czy wraz z licencją dostarczacie do parafii film?

A: Nie. Zajmujemy się wyłącznie udzielaniem licencji, co oznacza, że organizatorzy pokazów muszą zaopatrzyć się w sprzęt do odtwarzania i nośniki z filmami we własnym zakresie. Jest to najprostsze rozwiązanie dzięki, któremu parafie nie muszą za każdym razem czekać na otrzymanie nośnika z filmem, mogąc w dowolnej chwili zorganizować pokaz filmu z każdego dostępnego legalnego źródła.

Q: Dlaczego licencja nie obejmuje niektórych popularnych filmów chrześcijańskich?

A: Część producentów decyduje się na samodzielne udzielanie licencji na konkretne tytuły stworzonych przez siebie filmów. Warto jednak pamiętać, że MPLC reprezentuje prawie 1000 producentów i dystrybutorów, a więc repertuar tysięcy tytułów, co stanowi największą ofertę na polskim rynku licencyjnym. 

Q: Jeśli parafia kupi licencję czy ksiądz proboszcz lub wikary, będąc katechetą, może z tej licencji skorzystać organizując pokaz w szkole? 

A: Nie. Licencja jest udzielana na konkretne pomieszczenie i tylko tam można przeprowadzać pokazy filmowe. Mamy jednak również specjalną ofertę Parasola Licencyjnego® na pokazy filmowe w szkołach. Udzielamy też znaczących rabatów na kolejne licencje parafiom, które posiadają już Parasol Licencyjny®.

Q: Jaką mam pewność, że firma MPLC jest uprawniona do wydawania licencji na publiczne wyświetlanie filmów w imieniu producentów filmowych.

A: Wzór umowy licencyjnej zawiera standardowe oświadczenie MPLC o posiadaniu prawa do udzielania licencji na mocy zawartych umów i zgodnie z Ustawą. Pełna lista producentów i dystrybutorów reprezentowanych przez MPLC stanowi załącznik do umowy. Na życzenie licencjobiorcy udostępniamy listy uwierzytelniające od kluczowych studiów filmowych.

MPLC jest Niezależnym Podmiotem Zarządzającym znajdującym się w rejestrze takich podmiotów prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Q: Czym jest Niezależny Podmiot Zarządzający?

A: Niezależny Podmiot Zarządzający, podobnie jak Organizacja Zbiorowego Zarządzania, jest uprawniony do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz więcej niż jednego podmiotu uprawnionego. Różnica tkwi w tym, że Niezależny Podmiot Zarządzający może prowadzić działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest zarządzanie prawami na rzecz uprawnionych na podstawie udzielonego przez nich dowolnego tytułu prawnego (pełnomocnictwa, umowy agencyjnej, licencji itp.), a zamiast zezwolenia musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rejestrze znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności w tym: kategorie uprawnionych, których reprezentujemy (producenci audiowizualni, dystrybutorzy), pola eksploatacji utworów przez nas licencjonowane (publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych, w tym za pomocą nośników wprowadzonych do obrotu) oraz rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych (filmy, seriale, programy telewizyjne, programy audiowizualne, koncerty) i oczywiście terytorium (Polska).